proza
*** Staliśmy się ostatnio tacy oszczędni

Staliśmy się ostatnio tacy oszczędni
w słowa
rezygnujemy z ciepła tak wiele kosztuje
wysiłku
przestaliśmy jeść nawet kolację
razem
trudno się dziwić
skoro wszystko kończy się tak szybko
naiwności dawno już nie ma
wyobraźni zostało
może jeszcze na dwa spacery.
powrót
email
Agnieszka Lisak Copyright © 2008-2013 All rights reserved