proza
*** Byliśmy młodzi

Byliśmy młodzi
mieliśmy po dwadzieścia lat
i wiarę która przenosiła góry
rozstępowały się przed nami morza
a świat zamienialiśmy w wino

dziś nadziei nie starcza nawet do pierwszego
ledwo wiążemy koniec z końcem
życia.powrót
email
Agnieszka Lisak Copyright © 2008-2013 All rights reserved